Info Om Toni

Info om Toni Falk

Namn: Toni Falk

Född 7.1 1988

Dog 7.5 2006

Fråån: Sååndom

Toni va fö he mästa in glad å trevlig person å he som betydd mäst fö han va Skären å skärilive m.m