Siidon flytta ti ny server!

Toni Falks Minnessiido så ha flytta ti tonifalk.nbw.fi så he betyder att tonifalk.dy.fi komber att läggas ner på sikt.

Ja ha å förnya heila siidon på sama gang som on vort flytta ti ny adress.

/Webmaster

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *